Stevns Kommune klar med paragraf 17 stk. 4 udvalg

Date: 28. juni 2019
Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2019 at sætte gang i at oprette et opgaveudvalg – et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg.

På mødet onsdag aften blev udvalgets medlemmer udpeget, mødeplanen taget til efterretning, og udvalget er nu klar til sit første møde efter sommerferien.  

’Det er første gang, at vi i Stevns Kommune nedsætter et opgaveudvalg, og når vi gør det nu, så er det fordi, vi gerne vil sætte fokus på og arbejde med FN’s verdensmål. Jeg glæder mig til at følge udvalgets arbejde med at udvikle rammerne for bosætning og bæredygtigt byggeri i Stevns Kommune’, fortæller borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:   

’Vi har med det nye udvalg ønsket at give borgerne mulighed for at komme helt tæt på. Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at samarbejde og lytte til hinanden på tværs af borgere, politikere og forvaltning. Vi har i processen med at nedsætte udvalget modtaget motiverede ansøgninger fra adskillige borgere på tværs af hele Stevns, som gerne vil bruge deres tid, viden og erfaringer i arbejdet med verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger i Stevns Kommune. Det synes jeg er fantastisk, og det skaber et stærk afsæt for udvalgets kommende arbejde.’  

Udvalget får ni medlemmer

Det bliver seks borgerrepræsentanter og tre repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, der udgør det nye udvalg. Kommunalbestyrelsen udvalgte på sit møde i onsdags de tre repræsentanter: 

  • Line Krogh Lay (B), der bliver formand for det nye udvalg
  • Steen S. Hansen (A)
  • Sejer Folke Henriksen (Ø).

Teknik & Miljø har modtaget i alt 15 ansøgninger fra borgere i Stevns Kommune og har heriblandt udpeget de seks borgerrepræsentanter. De dækker hele Stevns - fra Strøby Egede til Rødvig og fra Hårlev til Holtug. Blandt de nye medlemmer er der bl.a. nytilflyttede, nogen med stor faglig ekspertise, lokale erhvervsdrivende, én fra Energilandsbyen og alle med dokumentation for, at de kan samarbejde, og at de kan få ting til at ske. 

De seks borgerrepræsentanter er: 

  • Kasper Skov Brokøb
  • Rasmus Jørgensen
  • Jan Sørensen
  • Lone Clausen
  • Andreas Vestergaard Pedersen
  • Niels Hejlskov.

Fakta om udvalget

Omdrejningspunktet for det nye udvalgs arbejde er FN’s Verdensmål med særlig fokus på bosætning. Udvalget kommer helt konkret til at arbejde med et pilotprojekt, der skal give viden og nye erfaringer om fremtidens boformer og bæredygtige løsninger på Stevns.  

Det nye udvalg er nedsat under Kommunalbestyrelsen og refererer til fagudvalget Plan, Miljø og Teknik. 

Udvalget holder sit første møde den 27. august. Der er planlagt otte efterfølgende møder på rådhuset i Store Heddinge samt en workshop og en udflugt for udvalget. 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

16.10.2019