Du er her

Stevns Kommune får ny affaldsordning i maj 2020

Den 1. maj næste år træder vores nye affaldsordning i kraft. Det betyder, at du skal til at sortere dit affald i seks affaldstyper: plast-, metal-, glas-, papir-, mad- og restaffald.

For at sorteringen kan lade sig gøre, vil du modtage nogle nye affaldsbeholdere i løbet af marts eller april 2020.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har. Alle detaljer er endnu ikke lagt fast – derfor vil ´spørgmål og svar´ løbende blive opdateret.
 

værd at vide om den nye affaldsordning

Fold alle ud
 • Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag har beholdere på 140 eller 190 liter?

  Hvis dine beholdere i dag er på 140 eller 190 liter, vil du som udgangspunkt modtage standardsættet, som består af tre todelte beholdere på 240 liter. 
  Hver beholder har to rum, så der er ét rum til hver af de seks affaldstyper. Det ene rum udgør 60 % af beholdervolumen, det andet 40 %.
   

  Standardsættets opdeling

  Opdeling

  60%

  40%

  1. Plast/metal Plast Metal
  2. Papir/glas Papir Glas
  3. Rest/mad Rest Mad

  Hvis du tror du har behov for flere eller større affaldsbeholdere, skal du kontakte Affald & Genbrug senest den 20. marts 2019.

 • Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag bruger en eller flere beholdere på 660 liter?

  Hvis du har en eller flere store beholdere på 660 liter på din adresse, eller hvis du deler store beholdere med andre, vil du eller den affaldsansvarlige blive kontaktet af Affald & Genbrug inden for de næste par måneder.
  Sammen skal vi finde ud af, hvor mange beholdere du eller I skal have, og hvor de skal stå.

 • Hvad er beholdernes mål?

  Vi kender på nuværende tidspunkt ikke beholdernes præcise mål, da den endelige model ikke er blevet valgt endnu.
  Vi forventer dog, at målene maksimalt kommer til at være følgende:

  Maksimale beholdermål (i cm)

  Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
  240 110 60 75
  360 110 75 85
  660 125 130 80

   

 • Hvor ofte bliver beholderne tømt?

  Det er ikke endeligt besluttet, hvor ofte beholderne skal tømmes.

  Baseret på andre kommuners erfaringer, vil et godt bud dog være følgende:

  • plast- og metalaffaldet tømmes hver fjerde uge
  • papir- og glasaffaldet tømmes hver fjerde uge
  • rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (hver uge i juni-august). Det vil ikke længere være muligt at tilvælge ugetømninger.
 • Hvordan skal jeg sortere mit affald, når den nye ordning træder i kraft?

  I løbet af efteråret vil vi have en sorteringsvejledning klar.

 • Hvilken pose skal jeg bruge til madaffaldet?

  Det er endnu ikke afgjort hvilken type pose, vi skal bruge til madaffaldet. Vi forventer, at det bliver besluttet i løbet af efteråret.

 • Hvad skal jeg betale for de nye beholdere?

  Du skal ikke betale for udskiftningen af beholderne, men renovationsgebyret skal justeres, så det passer til den nye ordning.
  Vi forventer at vide mere om gebyrstrukturen i løbet af foråret. Hvor meget renovationsgebyret ender på, ved vi først til efteråret, når de nye kontrakter med renovatør og leverandør af beholderne er på plads.

 • Hvorfor skal vi sortere?

  Affald er ikke bare affald, men en ressource, der kan genanvendes. I Danmark har vi derfor et nationalt mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, så ressourcerne ikke går til spilde. 
  Stevns Kommune støtter naturligvis det nationale mål. Den nye affaldsordning er derfor obligatorisk for alle, da vi kun kan nå målet ved en fælles indsats.

 • Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

  Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.
  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

Sidst opdateret

30.04.2019